Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.
A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.
Társaságunk működését az alábbi törvények, jogszabályok és rendeletek határozzák meg

· 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
· 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről
· 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
· 2009. évi XLVIII. törvény a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelmem érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
· 2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről
· 2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről
· 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
· 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
· 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
· 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
· 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
· 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
· 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
· 2000. évi C. törvény a számvitelről
· 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
· 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
· 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről
· 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről
· 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról
· 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól
· 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről
· 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról
· 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről
· 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről
· 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről
· 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről
· 197/2007. (VII. 20.) Korm. rendelet az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról
· 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről
· 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
· 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
· 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
· 28/2008. (X. 10.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (Pmt.) meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról
· 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
· 27/2007. (XII.20.) PM rendelet az összevont alapú szavatoló tőke és az összevont alapon számított tőkekövetelmény számításáról
· 21/2007. (IX. 15.) PM rendelet a hitelintézetek befektetési szabályzatáról
· 5/2007. (III.28.) PM rendelet a származtatott (derivatív) ügyletek fedezetbe vonásáról és nyilvántartásáról
· 5/2006 (II.7.) PM rendelet a biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról
· 36/2005. (X. 31.) PM rendelet a pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról
· A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 4/2011. (III.16.) PSZÁF rendelete a pénzforgalmi intézmény, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény
magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
· A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a hitelintézetek által forgalmazott, egyes betéti és megtakarítási termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről
· A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2011. (II.23.) PSZÁF rendelete a kijelölt hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségének módosításáról
· A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1/2011. (I. 7.) PSZÁF rendelete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről
· 19/2010. (XII. 10.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

A jogszabályok letöltése.
A Dogshop.hu Kft. közvetlen kapcsolatban áll számos neves külföldi gyártóval, egyes beszállítóknál a termékeik hazai képviseletét is ellátják (Red Dingo Inc, NatureHarvest Inc, Ruff Wear, Ferplast). A termékpalettájuk és eszközkészletük bővítése céljából szükség volt forgóeszköz hitelre, melyet a Új Széchenyi Terv és a Carion Finanszírozási Centrum Zrt. biztosított számára. Latogasson el   tovább...
A történet hamarosan elérhető.   tovább...
Újabb kiegészítés a Kombinált mikrohitel és a Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázatok dokumentációjában   Felkerült a honlapra a Kombinált mikrohitel és a Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírásokhoz az "Eljárásrend a Kombinált Mikrohitel Program keretében nyújtott támogatások és hitelek elbírálásnak módjáról" című dokumentum, amely a Segédletek címszó alatt érhető el.   tovább...
Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése című (GOP-2011-2.1.1/M, illetve KMOP-2011-1.2.1/M kódszámú) kiírás módosított pályázati felhívása és kitöltő programja. A pályázati felhívás az alábbi pontokban módosult: •         A.2. pont: A konstrukció rendelkezésére álló keret kimerülése esetén a pályázati kiírás a meghirdetett végső benyújtási   tovább...
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett programok igénybe vétele esetén egy vállalkozás egy operatív program keretében többszörösen , illetve több operatív  programból egyazon  projekten belül azonos célra nem kaphat támogatást. Továbbiakban tudomásul veszem, hogy egy vállaltcsoport tagjai egybeszámítandó hitelfelvevőnek / kedvezményezettnek számítanak,   tovább...
Minden jog fenntartva - www.carionhitel.hu