top of page
Korábbi termékeink, melyek jelenleg nem igényelhetők.
ÚJ SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ HITEL (jelenleg nem igényelhető)

Társaságunk kedvező kondíciójú forgóeszközhitelt kínál a likviditási gondokkal küzdő mikro-, és kisvállalkozásoknak akár 50 millió Ft értékben. A gyors ügyintézés garantált.Ha rendelkezésre áll minden szükséges dokumentum, kedvező hitelbírálatot követően 2 héten belül folyósítani tudjuk a hitelt.

 

 

HITELBEN RÉSZESÜLHETŐ VÁLLALKOZÁSOK

 • Mikro-, és kisvállalkozások:

 • nincs ellene büntetőjogi intézkedés, csődeljárás

 • működéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik

 • nincs olyan hitellel összefüggő kötelezettsége, melyet nem teljesített

 • az adott és a megelőző 2 üzleti évben, a tervezett hitellel együtt összesen nem részesül 200 000 € összeg feletti de minimis támogatásban

 • induló vállalkozás is lehet

 

A HITEL CÉLJA

Gazdasági tevékenység elindításához vagy fejlesztéséhez forgóeszköz-beszerzések finanszírozása.

 • Forgóeszköz finanszírozására szolgáló Hitel, ide nem értve a folyószámlahitelt.

Nem támogatható Projektek:

 • visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozásáraa

 • a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozására.

 

ÁLTALÁNOS HITELKONDÍCIÓK

 • Igazolt önerő:10%

 • A hitel összege: maximum 50 millió Ft

 • Futamidő: forgóeszközhitel esetében 36 hónap

 • Türelmi idő: nincs

 • Biztosítékok köre: hitelbizottsági döntés alapján, ajánlatban tájékoztattva

 • Előtörlesztés: bármikor, költség nélkül előtörleszthető

 • Tranzakciós költség:  egyszeri 50.000,- forint, mely tartalmazza a hitelbírálati, szerződéskötési és folyósítási díjat is

 

 

ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL (jelenleg nem igényelhető)

Pénzintézetünk kedvező kondíciójú beruházásihitelt kínál a likviditási gondokkal küzdő mikro-, és kisvállalkozásoknak akár 50 millió Ft értékben. A gyors ügyintézés garantált. Ha rendelkezésre áll minden szükséges dokumentum, kedvező hitelbírálatot követően 2 héten belül folyósítani tudjuk a hitelt.
 

HITELBEN RÉSZESÜLHETŐ VÁLLALKOZÁSOK

 • Mikro-, és kisvállalkozások:

 •  nincs ellene büntetőjogi intézkedés, csődeljárás

 • működéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik

 • nincs olyan hitellel összefüggő kötelezettsége, melyet nem teljesített

 •  az adott és a megelőző 2 üzleti évben, a tervezett hitellel együtt összesen nem részesül 200 000 € összeg feletti de minimis támogatásban
   

A HTEL CÉLJA

Támogatható Projektek:

 • gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb Beruházások  

 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy 

 • Infrastruktúrabővítés, fejlesztés: meglévő üzleti tulajdonon vagy bérelt ingatlanon gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységbővítéshez, Beruházáshoz vagy meglévő tevékenység

Nem támogatható Projektek:

 • visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;a

 • a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású
   

ÁLTALÁNOS HITELKONDÍCIÓK

 • Igazolt önerő: 10% 

 • A hitel összege: maximum 50 millió Ft

 • Futamidő: beruházási hitel esetében maximum 120 hónap

 • Türelmi idő: beruházási hitelnél maximum 24 hónap

 • Biztosítékok köre:hitelbizottsági döntés alapján, ajánlatban tájékoztattva

 • Projekt megvalósítási ideje: szerződéskötésttől 60 napon belül meg kell kezdeni és 12 hónapon belül be kell fejezni

 • Előtörlesztés: bármikor, költség nélkül előtörleszthető 

 • Tranzakciós költség: 50.000,- forint, mely tartalmazza a hitelbírálati, szerződéskötési és folyósítási díjat is

 

 

ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL (jelenleg nem igényelhető)

Vissza nem térítendő pályázati forrással kombinált, kedvezményes kamatozású mikrohitelünkkel pénzintézetünk azoknak az induló vagy már működő hitelképes mikrovállalkozásoknak nyújt segítséget, amelyek kereskedelmi banki módszerekkel nem kellő mértékben finanszírozhatóak. Az a vállalkozás, amely 10% önrész felmutatása mellett, piacképes üzleti elképzeléssel és az ügylethez szükséges minimális biztosítékkal rendelkezik, normatív módon pályázhat akár 10 millió forint vissza nem térítendő és 20 millió forint visszatérítendő támogatásra.

2.2.1. TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLHETŐ VÁLLALKOZÁSOK
• Mikrovállalkozások: induló vállalkozás vagy olyan vállalkozás, foglalkoztatotti létszáma nem haladja meg a 9 főt, ha
• nincs ellene büntetőjogi intézkedés, csődeljárás és működési engedélyekkel rendelkezik
• nincs olyan támogatással összefüggő kötelezettsége, melyet nem teljesített
• az adott és a megelőző 2 üzleti évben, a tervezett hitellel együtt összesen nem részesül 200 000 € összeg feletti de minimis támogatásban
• a pályázati projektérték minimum 10%-val rendelkezik, mint önrész
• a cég, valamint azok tulajdonosa(i), ügyvezető(i) státusza KHR-ben rendezett

2.2.2. TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK
• új tárgyi eszköz beszerzése, melynek egyenkénti értéke min. 200 ezer forint
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás
• Információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése
• Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése

Az alábbi projektcélok nem támogathatók:
• jármű-, szerszámkészlet-, és irodabútor-vásárlás
• idegenforgalmi és mezőgazdasági beruházás
• egyedi fejlesztés, karbantartás és gyártási know how éves díja
• visszaigényelhető általános forgalmi adó, valamint fennálló hitel finanszírozására
• üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására
• műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak és szolgáltatásoknak a partnereitől vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzése
• a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozása

2.2.3. PÁLYÁZATI KONDÍCIÓK
• Hitel összege: 1.000.000 – 20.000.000,-Ft (max. a pályázati projektérték 60%a)
• Vissza nem térítendő támogatás összege: 1.000.000 – 10.000.000,-Ft (max. a projekt 45-%a)
• Kamat: 3 millió forint alatt 8,5 %, 3 millió forint felett 7,9 % fix kamatozású
• Önerő: 10%
• Tranzakciós díj: 1 és 12 hónap közé eső futamidő esetén a kölcsön összegének 5 % -a, 12 – 36 hónap futamidő esetén kölcsön összegének 3 % -a, 36 hónapnál hosszabb futamidő esetén  egyszeri 50.000,- forint
• Futamidő: Max. 10 év, cash deposit vagy óvadék esetén a maximális futamidő 36 hónap
• Tőketörlesztés türelmi ideje: Max. 24 hónap
• Biztosítékok köre: hitelbizottsági döntés alapján, ajánlatban tájékoztattva
• Projekt megvalósításának határideje: a hitelszerződés hatályba lépésétől 12 hónap
• Kötelező vállalások:
- a projekt befejezését közvetlenül 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás 50%-át
- a befejezést követően 3 évig a beszerzett ingatlant és tárgyi eszközöket a projektben rögzített célok szerint hasznosítja, és nem adja el

 

 

FAKTORING (jelenleg nem igényelhető)

 

LÍZING (jelenleg nem igényelhető)

 

LAKOSSÁGI JELZÁLOG TERMÉK (jelenleg nem igényelhető)

Kérje ajánlatunkat könnyen, online:  Szükséges dokumentumok >>
bottom of page