top of page
Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel - Jelenleg nem igényelhető
Hívja a CFC Hitelvonalat:
+36-1-336-2800
Kérje ajánlatunkat könnyen, online:  Szükséges dokumentumok >>

A hitelprogram felfüggesztésre került. 

Vissza nem térítendő pályázati forrással kombinált, kedvezményes kamatozású mikrohitelünkkel pénzintézetünk azoknak az induló vagy már működő hitelképes mikrovállalkozásoknak nyújt segítséget, amelyek kereskedelmi banki módszerekkel nem kellő mértékben finanszírozhatóak. Az a vállalkozás, amely 10% önrész felmutatása mellett, piacképes üzleti elképzeléssel és az ügylethez szükséges minimális biztosítékkal rendelkezik, normatív módon pályázhat akár 10 millió forint vissza nem térítendő és 20 millió forint visszatérítendő támogatásra.

Támogatásban részesülő vállalkozások


• Mikrovállalkozások: induló vállalkozás vagy olyan vállalkozás, foglalkoztatotti létszáma nem haladja meg a 9 főt, ha
• nincs ellene büntetőjogi intézkedés, csődeljárás és működési engedélyekkel rendelkezik
• nincs olyan támogatással összefüggő kötelezettsége, melyet nem teljesített
• az adott és a megelőző 2 üzleti évben, a tervezett hitellel együtt összesen nem részesül 200 000 € összeg feletti de minimis támogatásban
• a pályázati projektérték minimum 10%-val rendelkezik, mint önrész
• a cég, valamint azok tulajdonosa(i), ügyvezető(i) státusza KHR-ben rendezett


Támogatható projektek


• új tárgyi eszköz beszerzése, melynek egyenkénti értéke min. 200 ezer forint
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás
• Információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése
• Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése


Nem támogatható projektek


• jármű-, szerszámkészlet-, és irodabútor-vásárlás
• idegenforgalmi és mezőgazdasági beruházás
• egyedi fejlesztés, karbantartás és gyártási know how éves díja
• visszaigényelhető általános forgalmi adó, valamint fennálló hitel finanszírozására
• üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására
• műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak és szolgáltatásoknak a partnereitől vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzése
• a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozása
 

 

Pályázati kondíciók


• Hitel összege: 1.000.000 – 20.000.000,-Ft (max. a pályázati projektérték 60%a)
• Vissza nem térítendő támogatás összege: 1.000.000 – 10.000.000,-Ft (max. a projekt 45-%a)
• Kamat: 3 millió forint alatt 8,5 %, 3 millió forint felett 7,9 % fix kamatozású
• Önerő: 10%
• Tranzakciós díj: 1 és 12 hónap közé eső futamidő esetén a kölcsön összegének 5 % -a, 12 – 36 hónap futamidő esetén kölcsön összegének 3 % -a, 36 hónapnál hosszabb futamidő esetén  egyszeri 50.000,- forint
• Futamidő: Max. 10 év, cash deposit vagy óvadék esetén a maximális futamidő 36 hónap
• Tőketörlesztés türelmi ideje: Max. 24 hónap
• Biztosítékok köre: hitelbizottsági döntés alapján, ajánlatban tájékoztattva
• Projekt megvalósításának határideje: a hitelszerződés hatályba lépésétől 12 hónap
• Kötelező vállalások:
- a projekt befejezését közvetlenül 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás 50%-át
- a befejezést követően 3 évig a beszerzett ingatlant és tárgyi eszközöket a projektben rögzített célok szerint hasznosítja, és nem adja el

CFC Zrt. előnyei
  • Hitelügyintézésünk átlátható és gyors, akár induló vállalkozások számára is.

  • Hitelezési politikánk eltér a kereskedelmi bankok gyakorlatától, tekintve, hogy Társaságunknál azok a hitelképes, magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozások is forráshoz juthatnak, melyek más hitelintézetek módszereivel nem vagy nem kellő mértékben finanszírozhatóak.

  • EU-s források tekintetében nem preferált Közép-magyarországi régióban (Budapest, Pest megye) is finanszírozunk.

 

bottom of page