Fizetési móratórium

Tisztelt Ügyfelünk!

 

 

Mint az Ön által is ismert, a Kormány a koronavírus járvány által okozott pénzügyi, gazdasági károk mérséklése érdekében fizetési könnyítéseket biztosított a lakossági, kisvállalkozói és vállalati hitelek kapcsán. A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.) MK rendelet alapján a fizetési moratórium meghosszabbításra került.

 

Az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében

  • a jelenlegi fizetési moratórium (a továbbiakban: Moratórium 2.) 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra kerül,

  • az „új” hiteltörlesztési moratórium (a továbbiakban Moratórium 3.) 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig tart.

 

A fizetési haladék fenntartására, amennyiben Ön moratórium alatt áll, kérelmet szükséges benyújtania a Társaságunk részére az alábbiak szerint!

 

Kérelmet az az Ügyfél nyújthat be, aki/amely jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a fizetési moratóriummal, azaz jogosult volt a Moratórium 2-re, és 2021. szeptemberben rendelkezik lejárt tőke- kamat- vagy díjtartozással.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön, vagy vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

 

A kérelem benyújtására az a vállalati ügyfél jogosult, akinek a vállalkozási tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést. A jogosultsági feltételekről az ügyfélnek nyilatkozatában ki kell jelentenie, hogy a jogosultságot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.  

A kérelem benyújtására az alábbi lakossági, magánszemély ügyfelek jogosultak: a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

Amennyiben Ön a Moratórium 3. időszakában fenn kívánja tartani a fizetési moratóriumot, akkor 2021. október 1. és 31. napja között a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat alkalmazásával valamennyi szerződése vonatkozásában nyilatkoznia szükséges.

 A kérelem benyújtására személyesen ügyfélszolgálati irodánkban ügyfélfogadási időn belül, hétköznaponként 9:00-16:00 óráig a 1023 Budapest, Bécsi út 25. szám alatt, vagy online formában a hitel@carion.hu e-mail címen van lehetősége.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknak csak abban az esetben áll módjában elfogadni az online beérkező nyilatkozatot, ha az digitális aláírással / tanúsítvánnyal ellátva kerül megküldésre részünkre! Amennyiben nem rendelkezik az ehhez szükséges eszközzel, kérjük válasszon egyéb beküldési módot!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön a jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozik a moratórium fenntartásáról, később erre már nincs lehetősége. A Moratórium 3. igénybevétele ugyanakkor nem zárja ki, hogy az adós a Moratórium 3. időszakában fizetést teljesítsen.

 

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy Társaságunk előre láthatóan november második felében fogja tudni kiértesíteni moratóriumban részt vevő ügyfeleit az új, átstrukturálást követő törlesztési kötelezettségeiről. A számítások elvégzéséig és a rendszer átállításáig ezúton is szíves türelmét kérjük!

 

 

A moratórium lejártához kapcsolódó fizetési ütemezés megváltozására vonatkozó általános tudnivalókról az alábbiakban kívánjuk tájékoztatni:

 

1. Amennyiben Ön a kölcsönszerződése szerinti törlesztést változatlanul - a moratórium időszaka alatt is - az eredeti szerződési feltételek és kondíciók alapján teljesítette és minden törlesztőrészletet, tartozást maradéktalanul fizetett, a kötelezettségei továbbra is az eredeti kölcsönszerződés szerint állnak fönn.

 

2. Amennyiben Ön élt a moratóriummal és keletkezett felgyűlt, meg nem fizetett tartozása, úgy Társaságunk a hatályos jogi rendelkezéseknek megfelelően elvégzi a kölcsön átütemezését, azaz a futamidő meghosszabbításával elosztja a moratórium alatt keletkezett felhalmozódott törlesztőrészleteket úgy, hogy a jövőbeni törlesztőrészletek ne legyenek magasabb összegűek a szerződés szerinti eredeti törlesztési kötelezettségnél. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke, kamat, díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni, ezért a futamidő jelentősen, akár több évvel kitolódhat a moratórium előtti futamidőhöz képest.

 

3. Amennyiben Ön élt a moratórium lehetőségével, de szeretné elkerülni a futamidő további meghosszabbítását és pénzügyi lehetőségi megengedik, úgy javasoljuk, hogy 2021. október 31. napjáig fizesse meg a moratórium második szakasza alatt felgyűlt teljes tartozását. Tájékoztatjuk, hogy ez a tranzakció nem minősül előtörlesztésnek, így azt nem terheli semmilyen költség.

 

Lehetőség van a moratórium alatt felgyűlt tartozást egy tetszőleges részösszegben is kiegyenlíteni, ebben esetben a fennmaradó kötelezettség mértéke befolyásolja a futamidő változtatás mértékét.

(Természetesen lehetőség van a moratórium alatt felhalmozott tételeknél nagyobb összegű törlesztés befizetésére is, ám ez már előtörlesztésnek minősül, melyet konstrukciótól függően előtörlesztési díj terhelhet!)

 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti információkat a jelen levelünk keltekor ismert és hatályos jogszabályok rendelkezései birtokában osztottuk meg Önnel, a jövőt érintő esetleges újabb módosítások természetesen még hatással lehetnek a benne foglaltakra.

 

Kérjük amennyiben a jelen levelünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele lenne, vegye fel a kapcsolatot Társaságunkkal, egyebekben pedig kérjük az abban foglaltak szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2021. szeptember 20.

Tájékoztatás moratórium hosszabbításról lakossági ügyfeleknek 

Lakossági nyilatkozat moratórium meghosszabbításra 

Tájékoztatás moratórium hosszabbításáról vállalati ügyfeleknek 

Vállalati nyilatkozat moratórium meghosszabbítására 

Elérhetőségeink az alábbiakban:
email: hitel@carion.hu
telefon: 061 336 2800
mobilszám: 06 20 401 2279Üdvözlettel,
Carion Finanszírozási Centrum Zrt.