top of page

Elszámolási és forintosítási információk

A Carion Finanszírozási Centrum Zrt. nyilatkozta:

Ezúton értesítjük T. Ügyfeleinket, hogy társaságunk a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 13. § (3) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének eleget tett.

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL Devia és Forint alapú kölcsönök esetén

 

KÖZLEMÉNY

A 2014. évi XL. TÖRVÉNY 32/B. §. SZERINTI NYILATKOZAT MEGTÉTELÉRŐL

A  2014. évi XL. törvény 32/B. §. (5) bekezdése alapján tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Carion Finanszírozási Centrum Zrt. a 2014. évi XL. törvény 32/B. § (19 bekezdése alapján 2015.04.17-én az alábbi közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalást tette meg:

A Carion Finanszírozási Centrum Zrt. nyilatkozata:

Kijelentjük, hogy kötelezettséget vállalunk arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti valamennyi fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában az egyoldalú szerződésmódosítás miatt felszámított kamat-, költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel – a fogyasztónak minősülő ügyfeleink javára – a törvény rendelkezései szerint túlfizetésként elszámolunk.

Carion Finanszírozási Centrum Zrt.


A Carion Finanszírozási Centrum Zrt. a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás, valamint fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII.17.) MNB rendeletben előírt kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban közzéteszi a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolási szabályairól és egyéb rendelkezéseiről szóló 2014. évi XL. törvény alapján a fogyasztó és a CFC Zrt. közötti elszámolással kapcsolatos, valamint egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény alapján a deviza, illetőleg a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával kapcsolatos információkat.

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Forint alapú és deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában


Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Nyilatkozat az elszamolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Hirdetmény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásáról


Az MNB által ajánlott nyilatkozat-, kérelem-, igazolás minták

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz 

Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez


Panasz bejelentő fogyasztói kölcsönszerződés elszámolás és modosulás


Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez


Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány mintákat az MNB honlapján a szövegre kattintva érheti el

Pénzügyi Békéltető testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták

151. Kérelem - helyes elszámolás megállapítása tárgyában


152. Kérelem - panaszeljárás lefolytatása tárgyában

153. Kérelem - elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyábanMNB elszámolási és forintosítási információk


Bírósági, polgári nem peres eljáráshoz szükséges nyomtatványok a felügyelet honlapján

bottom of page